Actiepunten

Op deze pagina delen wij de actiepunten voor de wijken Zalmplaat en Meeuwenplaat. Hieronder staan de meeste meldingen welke zijn benoemd door bewoners.

Zalmplaat top 5

  • Losliggende tegels
  • Onkruid in voortuinen woningen en achterpaden
  • Water blijft liggen op delen fietspad t.h. Doggersbank
  • Straatverlichting die niet werkt
  • Kliko’s blijven na ledigen op de weg staan


Meeuwenplaat top 5

  • Loslopende honden, behoefte niet opruimen
  • Hardrijden Lengweg
  • Onkruid
  • Losliggende tegels
  • Grofvuil wat vaak blijft staan